Modulis "Moodle užduočių kūrimas, vertinimas ir pateikimas" sumanytas siekiant glaustai paaiškinti kaip naudodami Moodle virtualią aplinką galime pateikti užduotis besimokantiesiems ir  kai jos jau atliktos patogiai jas surinkti. Aptariami keli užduočių atlikimo scenarijai ir būtinieji nustatymai, reikalingi jų įgyvendinimui. 

Užbaigę šį modulį gebėsite:

  • sukurti užduoties veiklą VMA Moodle
  • išvardinti ir atskirti įvairius darbų pateikimo būdus
  • teikti grįžtamąjį ryšį pasitelkus Moodle priemones
  • identifikuoti veiklos tinkamumo situacijas

Modulio apimtis 8 akad. val.