Help with Search courses

Įvadinis modernios bioinžinerijos (žmogaus biofizikos ir modernios medicinos technikos) kursas, kuris supažindina moksleivius su biologinių žmogaus signalų (pvz., širdies darbo, kvėpavimo, raumenų jėgos ir kt.) prigimtimi, jų matavimo ir analizės metodais ir priemonėmis, rezultatų interpretacija ir diagnostika. Praktiniuose užsiėmimuose moksleiviai išmoksta dirbti su naujausia „National Instrument“ kompanijos virtualios laboratorijos technine ir programine įranga NI ELVIS.

Moksleiviams pateikiamas įvadas į pagrindines šiuolaikinio programavimo metodologijas, patraukliai ir nuosekliai dėstomas programavimas Pascal ir Object Pascal (Delphi) programavimo kalbomis. Šis kursas taip pat skirtas padėti moksleiviams tinkamai pasirengti valstybiniam informacinių technologijų egzaminui.

Įvadas į modernius programavimo internete metodus, internetinių žiniatinklių kūrimas ir pateikimas taikant HTML žymėjimo kalbą, CSS pakopinių stilių lenteles bei JavaScript programavimo kalbą.

Moksleiviai supažindinami su objektinio ir grafinio programavimo technologijomis, praktiškai išmoksta kurti objektines programas taikant Java programavimo kalbą ir modernią programų kūrimo aplinką “Greenfoot”. Kurdami individualius programavimo projektus moksleiviai įsisavina įvairias animacijos, modeliavimo ir žaidimų programų kūrimo technikas.

Šio integruoto gamtos mokslų kurso tikslas — suteikti moksleiviams pagrindinių žinių apie Baltijos jūros organizmų ekologiją ir šiuolaikinius tyrimo metodus, Baltijos baseino geologiją, hidrometeorologines ir hidrologines sąlygas, vandens dinamiką, kokybę ir ekologines problemas.

Praktinių užsiėmimų metu moksleiviai susipažins su vandens organizmų rūšimis, analizuos jų morfologiją ir sistematinius požymius, dalyvaus tyrimų išvykose į gamtą ir ekskursijose (Kuršių marių ir Baltijos jūros ekosistemos tyrimai, paukščių žiedavimas, Lietuvos Jūrų muziejus ir kt.). Kompiuterizuotoje laboratorijoje bus vykdomas povandeninės video medžiagos apdorojimas ir erdvinė analizė.

Užsiėmimų tikslas – skatinti moksleivius pažinti ir suprasti verslo aplinką, jos dėsningumus, ugdyti praktinius pažinimo ir tyrimo gebėjimus, padėti moksleiviams tikslingai formuoti asmenines verslumo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo savybes.

Sekcijos užsiėmimų programa susideda iš kelių modulių, kurių konkretus turinys derinamas pagal moksleivių poreikius ir pradinį pasirengimą.

Paskaitų – dalykinių žaidimų modulių temos:
–            Kaip tapti savo srities profesionalu?
–            Kaip išnaudoti krizę?
–            Kaip uždirbti daugiau pinigų?

Verslo modeliavimo pratyboms naudojama JA Titan – internetinė edukacinė programa, leidžianti dalyviams susipažinti su sprendimais, su kuriais verslo lyderiai susiduria kiekvieną dieną.  Žaidimas nukelia dalyvius į 2030 m. – jie tampa aukštųjų technologijų įmonių direktoriais, kuriems talkina virtualūs asistentai kiekviename etape. Vadovai priima sprendimus dėl kainos, gamybos lygio, investicijų į rinkodarą, tyrimus ir diegimus, fabriko plėtrą bei labdarai skiriamos sumos. Komandos varžosi tarpusavyje, tad tik jų sprendimai lemia valdomų įmonių sėkmę konkurencingoje rinkoje.

Tai žmogaus emocijų atpažinimo valdiklio kūrimo modulį papildantis moderniųjų informacinių technologijų kursas, kurio tikslas suteikti moksleiviams žinių ir praktinių įgūdžių apie žmogaus ir kompiuterio sąveiką (sąsajos architektūrą, modelius, prototipus, grafines sąsajas, vaizduojamumą, virtualiąją tikrovę, daugialypę terpę), įvairių sistemų automatizuotąjį projektavimą, fizinį modeliavimą (maketavimą) ir kompiuterinio eksperimentavimo (optimizavimo, modeliavimo) pagrindus.

Tai roboto valdiklių prigramavimas ir konstravimas modulį papildantis moderniųjų informacinių technologijų kursas, kurio tikslas suteikti moksleiviams žinių ir praktinių įgūdžių apie žmogaus ir kompiuterio sąveiką (sąsajos architektūrą, modelius, prototipus, grafines sąsajas, vaizduojamumą, virtualiąją tikrovę, daugialypę terpę), įvairių sistemų automatizuotąjį projektavimą, fizinį modeliavimą (maketavimą) ir kompiuterinio eksperimentavimo (optimizavimo, modeliavimo) pagrindus.

Šio kurso tikslas – suteikti moksleiviams žinių apie modernioje pramonėje naudojamus kompiterinius valdiklius, supažindinti moksleivius su šiuolaikinėmis automatinio valdymo sistemomis (AVS). Pateikiama būtiniausia informacija apie AVS pritaikytą programinę įrangą ir programavimo kalbas. Praktiniuose užsiėmimuose moksleiviai išmoksta dirbti su populiariausiais programuojamais loginiais valdikliais ir kurti jų vartotojo sąsają atsižvelgiant į suprojektuotą pramoninę sistemą.

Šios Jaunųjų mokslininkų mokyklos sekcijos studijų tikslas suteikti besimokantiems pagrindinių žinių apie meninę ir techninę skaitmeninę fotografiją. JMM užsiėmimų metu įsisavintas skaitmeninės fotografijos kursas padės moksleiviams papildomai lavinti meninius ir darbo kompiuteriu įgūdžius, o tai savo ruožtu palengvins tinkamai pasirinkti būsimą studijų kryptį ir profesiją. Dalykas gražiai prisideda prie harmoningos, kūrybiškos asmenybės ugdymo.

Praktiniuose užsiėmimuose numatytas darbas su grafine programine įranga kompiuterių klasėje ir audiovizualinėje auditorijoje. Taip pat numatomi vizitai į profesionalią foto studiją, kūrybinės fotografijos sesija ir darbų paroda.

Šios Jaunųjų mokslininkų mokyklos sekcijos studijų tikslas suteikti besimokantiems pagrindinių žinių apie virtualiosios realybės kūrimą, kompiuterinės grafikos programas ir vaizdų programavimą, 2D ir 3D grafikos objektų kūrimą įvairiomis priemonėmis, spalvinimą, transformacijas, nematomų paviršių šalinimą ir animaciją. JMM užsiėmimų metu įsisavintas skaitmeninės grafikos ir fotografijos kursas padės moksleiviams papildomai lavinti meninius ir darbo kompiuteriu įgūdžius, o tai savo ruožtu palengvins tinkamai pasirinkti būsimą studijų kryptį ir profesiją. Skaitmeninės grafikos programavimo pagrindai leistų greičiau adaptuotis informatikos ar informatikos inžinerijos studijose. Dalykas gražiai prisideda prie harmoningos, kūrybiškos asmenybės ugdymo.

Praktiniuose užsiėmimuose numatytas darbas su grafine programine įranga kompiuterių klasėje ir audiovizualinėje auditorijoje.

Modulio temos:
- Ką žodis pasako apie kalbos sistemą (žodis kirčiavimo sistemoje; žodžio reikšmių „žaidimai“;žodyje slypinčios gramatinės žinios)
- Žodžio „elgesys“ šnekoje (žodžių vartosenos ypatumai, vartosenos taisyklingumas ir tikslumas)
- Kaip įtikinti skaitytoją ar klausytoją (scenos kalba ir retorika).
- Kaip skambėjo lietuvių kalba prieš 500–600 metų (senųjų rašto paminklų skaitymai)
- Kokios paslaptys slypi pasakose, kas užkoduota liaudies dainose ir audimų raštuose (etnologija)
- Keliomis kalbomis mes kalbame (tarptautinių žodžių kilmė, klasikinių kalbų pradmenys)
- Baltų kalbos – ar galėtume susikalbėti? (latvių, prūsų kalbų pradmenys).

Sandas skirtas supažindinti vyresniųjų klasių moksleivius su šiuolaikine lotynų kalbos vartosena. Suteikiami skaitymo įgūdžiai, mokomasi lotyniškos sentencijų, pristatomos tokios lotynų kalbos vartojimo sferos: filologija, teologija, teisė, medicina.