Kryžiažodis

  
Išspręskite kryžiažodį, tada paspauskite "Tikrinti".
              1      
  2                  
3             4         
          5          
    6                
7         8    9           
                  
  10                  
                  
      11              
                  
                  
          12          
                  
                  

Horizontaliai:

3. Mokslininkas, kurio idėjos davė pradžią formaliajai logikai.
5. Sakinys, kuris gali būti įvertintas kaip teisingas arba klaidingas.
7. Loginio programavimo kalba.
9. Teiginys, kurio teisingumas įrodomas remiantis anksčiau įrodytais teiginiais.
10. Logikos moklso pradininkas.
11. Loginio išvedimo metodas, kai nauji teiginiai išvedami iš aksiomų naudojant nustatytas taisykles.
12. Aibės elementų skaičius.

Vertikaliai:

1. Teiginys, kurį priimame be įrodymo.
2. Aristotelio mokytojas.
4. Samprotavimo automatinio įrodymo metodas.
6. Mokslas apie samprotavimus, mąstymo eigą.
7. Funkcija, kuri nusako ryšį tarp objektų arba jų savybes.
8. Neužbaigtumo teoremų autorius.