Užduotys

Panaudodami virtualios mokymo(si) aplinkos įrankius apipavidaliname  laboratorinius darbus, referatus ir kitas pan. veiklas patogiam jų paskelbimui ir atliktų studentų darbų surinkimui.

Užduoties paskelbimo langas

1 pav. Užduoties paskelbimo langas

Pateiktos užduoties peržiūra dėstytojo režime

2 pav. Pateiktos užduoties peržiūra dėstytojo režime

Last modified: Wednesday, 29 December 2010, 1:11 pm