Tekstai

Pritaikome jūsų parengtą mokymo medžiagą pagal NM keliamus reikalavimus. Tekstus galime apipavidalinti html bylose, sukurti tekstų paketą su nuorodomis ir pan.

Tekstų apipavidalinimas html

1 pav. Tekstas apipavidalintas html byloje

Tekstų paketas su nuorodomis

2 pav. Tekstų paketas su nuorodomis

Last modified: Monday, 27 December 2010, 4:06 pm