Mokymai

Norinčius įgyti pradinius darbo su virtualia mokymo(si) aplinka įgūdžius kviečiame registruotis mokymams užpildant registracijos į mokymus formą.

Pažengusius vartotojus į mokymus kviesime atskirai, pagal poreikius ir išreikštus pageidavimus. Išreikšti pageidavimus dėl mokymų temų pažengę vartotojai gali užpildydami registracijos pažengusiųjų mokymams formą.

Last modified: Wednesday, 5 January 2011, 5:19 pm