Vartotojo vardų suteikimas

Vartotojo vardų suteikimas

I. VARTOTOJŲ VARDŲ SUTEIKIMAS

1. Virtualiojoje mokymo(si) aplinkoje (VMA) galioja Klaipėdos universiteto elektroninės informacinės erdvės vieninga paskyra.

2. Vieningos paskyros duomenys įteikiami studentams atvykus registruotis studijoms fakulteto dekanate, o darbuotojams Informacinių sistemų  ir technologijų centre (ISTC) arba kreipiantis elektroniniu paštu istc@ku.lt.

3. Vartotojas gali pakeisti savo slaptažodį adresu https://istc.ku.lt. Būtina slaptažodį pasikeisti pirmojo prisijungimo prie VMA metu.

4. Vartotojo vardas VMA galioja tol, kol dėstytojas yra įdarbintas arba studentas studijuoja Klaipėdos universitete.

II. STUDENTŲ PRISKYRIMAS Į VMA KURSUS

5. Studentus į atitinkamą kursą įtraukia kurso autorius arba, jei kurso autorius studentams nurodo kurso įsirašymo raktą, studentai į atitinkamą kursą įsirašo patys naudodami dėstytojo pateiktą įsirašymo raktą.

Last modified: Tuesday, 22 December 2015, 11:10 am