.

Senato nutarymas „Dėl Klaipėdos universiteto studijų nuostatų pakeitimų patvirtinimo“