Laivų projektavimo kurso tikslas – išmokyti studentus pagal norimas laivo jūrines savybes, eksploatacinius reikalavimus, techninius rodiklius sukurti tokius brėžinius ir laivo aprašymus, kurie įgalintų pastatyti laivą, optimaliai tenkinantį iškeltus reikalavimus. Studentai, išstudijavę sando programoje nurodytus klausimus ir atlikę numatytas užduotis, įgys žinių apie rinkodaros tyrimų esmę, turinį, reikšmę, tyrimų etapus ir metodus, jų pasirinkimo kriterijus, duomenų rūšis bei duomenų rinkimo metodus. Taip pat įgis žinių ir gebėjimų apie laivų projektavimo technologijos praktinį realizavimą, optimalaus laivo parinkimą darbui konkrečiomis sąlygomis, laivo parametrų optimizavimą.