Laivo projektavimo uždavinio tikslas – sukurti tokius laivo brėžinius ir kitą techninę dokumentaciją, kad būsimas laivas optimaliai tenkintų visus jam keliamus reikalavimus. Laivo projekto sudarymas didele dalimi yra kūrybinis procesas, tai daugiau menas nei mokslas. Šiame procese daug ką lemia intuicija, sukaupta patirtis, sugebėjimas kūrybiškai panaudoti turimas teorines žinias. Laivo projektavimas reikalauja iš laivo inžinerijos specialisto žinių ir gebėjimų suprasti laivo jūrines savybes, laivo architektūrą ir laivo inžineriją visumoje, laivo interjero ir eksterjero projektavimo principus. Studentai įgyja žinių apie rinkodaros tyrimų esmę, turinį, reikšmę, tyrimų etapus ir metodus, jų pasirinkimo kriterijus, duomenų rūšis bei duomenų rinkimo metodus. Taip pat studentai įgyja gebėjimų apie laivų projektavimo technologijos praktinį realizavimą, optimalaus laivo parinkimą darbui konkrečiomis sąlygomis, laivo parametrų optimizavimą. Šio kurso tikslas – įgyti žinių ir gebėjimų iš laivų projektavimo praktinio realizavimo, optimalių laivo charakteristikų parinkimo ir projektavimo atsižvelgiant į būsimo laivo darbą konkrečiomis sąlygomis, laivo parametrų optimizavimą: būsimo laivo vandentalpos nustatymas; laivo pagrindiniai matmenys ir korpuso pilnumo koeficientai, kitos laivo korpuso geometrinės charakteristikos bei jų įtaka laivo jūrinėms ir eksploatacinėms savybėms; pagrindinė laivo įranga ir bendrasis išplanavimas; laivo jūrinių savybių praktinis įvertinimas ir optimizavimas.