Biostatistikos 1 kurso tikslas yra suteikti pagrindines žinias apie įvadinės statistikos metodus, kurie plačiai naudojami gamtinių tyrimų rezultatų analizėje. Viena pagrindinių kurso užduočių yra supažindinti studentus su R programinės įrangos panaudojimu vykdant statistines procedūras. Kurso metu taip pat mokoma parengti duomenis analizei, suprasti statistinių metodų prielaidas bei gebėti interpretuoti gaunamus rezultatus.