Studentai mokosi taikyti nespecializuotą kompiuterinio projektavimo sistemą AUTOCAD laivų projektavimo uždaviniams atlikti; išmokyti naudotis specializuotomis programomis Autoship ir Delftship, bei gebėti taikyti jas laivo korpuso formos projektavimui trimatėje erdvėje ir stovumo ir eigumo skaičiavimams atlikti; supažindinti su programavimo kalba AutoLISP pagrindais, skirtai projektavimo procesui automatizuoti. Be to, studentai supažindinami su pasaulyje egzistuojančiomis specializuotomis laivų automatizuoto projektavimo sistemomis bei laivų projektavimo dokumentacijos ruošimo ypatybėmis ir reikalavimais.