Modulio temos:
- Ką žodis pasako apie kalbos sistemą (žodis kirčiavimo sistemoje; žodžio reikšmių „žaidimai“;žodyje slypinčios gramatinės žinios)
- Žodžio „elgesys“ šnekoje (žodžių vartosenos ypatumai, vartosenos taisyklingumas ir tikslumas)
- Kaip įtikinti skaitytoją ar klausytoją (scenos kalba ir retorika).
- Kaip skambėjo lietuvių kalba prieš 500–600 metų (senųjų rašto paminklų skaitymai)
- Kokios paslaptys slypi pasakose, kas užkoduota liaudies dainose ir audimų raštuose (etnologija)
- Keliomis kalbomis mes kalbame (tarptautinių žodžių kilmė, klasikinių kalbų pradmenys)
- Baltų kalbos – ar galėtume susikalbėti? (latvių, prūsų kalbų pradmenys).