Sando tikslas suteikti žinias apie hidrologiją: upių ir vandens telkinių hidrologinio režimo formavimosi dėsningumus, morfologija, hidrografiją, supažindinti su hidrometrijos pagrindais, taip pat įgyti specialiųjų profesinių žinių apie pajūrio regiono valdymą ir apsaugą. Praktikos skirtos gilinti teorinėms žinioms, lavinti studentų pažintinius gebėjimus, mokėjimą taikyti ir naudoti įvairius hidrologijoje naudojamus vandens telkinių tyrimo metodus, gebėjimą naudoti informacines duomenų bazes, programas rezultatų pasiekimui.