Sužinoma apie bendruosius vaistų poveikio organizmui dėsningumus, skirtingas organizmo funkcijas veikiančius vaistus, jų formas. Taip pat sužinoma apie vaistų sąveika su receptoriais, organizmo atsako priklausomybę nuo vaistų dozės ir terapinio bei toksinio poveikio mechanizmo, vaistų kiekybinius ir kokybinius kitimus, metabolizmą, eliminaciją ir gebama įgytas žinias taikyti praktinėje veikloje .