Sando tikslas - supažindinti su įvairios kilmės signalų charakteristikomis ir registravimo principais, jų taikymu žmogaus pagrindinių gyvybinių funkcijų stebėjimui ir analizei, panaudojant šiuolaikines įvairių mokslo sričių pasiekimų technines galimybes, elektronikos pasiekimus. Suvokti pagrindinius biomedicinos prietaisų modulinio konstravimo principus, saugumo reikalavimus. Susipažinti su pagrindiniais žmogaus funkcijų poveikio įrengimų moduliais. Papildyti turimas bendro išsilavinimo žinias specifiniais bioinžinerijos mokslo pasiekimais, jų taikymo galimybėmis. Mokėti analizuoti prietaisų elektronines schemas.