Sando tikslas - supažindinti su fizikiniais matavimais, biopotencialų elektrodais, elektrocheminiais, optiniais ir bioanalitiniais sensoriais. Išnagrinėti kūno vaizdų atkūrimo diagnostinėmis priemonėmis: kompiuterine tomografija, magnetinio rezonanso mikroskopija, ultragarsinėmis priemonėmis, pozitroninės emisijos tomografija, elektrinio impedanso tomografija branduolinė medicina, medicinoje taikoma virtualios realybės technologija, klinikinės laboratorijos įranga, spektriniais metodais ir automatais, operacinėse ir reanimacijoje naudojama aparatūra. Supažindinti su pagrindiniais žmogaus funkcijų registravimo įrengimų moduliais. Papildyti žinias specifiniais bioinžinerijos mokslo pasiekimais ir jų taikymo galimybėmis.