Turizmo politikos modulis supažindina su turizmo politikos evoliucija, strategijos kūrimo principais, įgyvendinimu, rezultatų matavimu. Paskaitų ir užsiėmimų metu analizuojamos optimalios regiono turizmo plėtros strategijos, analizuojama teritorijų turistinė geba, investicijos ir jų rezultatai. Šis modulis sudaro galimybes susipažinti su naujausia tarptautine ir nacionaline turizmo polítika, valstybės vaidmeniu turizmo plėtroje, turizmo produkto kūrimo analize, pagrindiniais turizmo politikos formavimo aspektais, instituciniais Turizmo departamento prie Ūkio ministerijos, Lietuvos turizmo agentūros, Lietuvos turizmo asociacijos ir šių turizmo organizacijų funkcionavimo pagrindais, regioniniu ir vietiniu turizmo valdymu.