Rekreacijos ir turizmo įvado modulis skirtas supažindinimui su rekreacijos ir turizmo sistemos funkcionavimo pagrindais, bei istorijos esminiais momentais, įstaigų ir organizacijų tinklu, įstatymine baze, turizmo industrijos struktūriniais sektoriais, rekreacinės veiklos formomis, gamtinės ir socialinės aplinkos, kurioje vyksta rekreaciniai ir turistiniai procesai ypatumais.

Kurso autorius - prof. dr. Aušrinė Armaitienė