Jūrų inžinerijos pagrindų kurse nagrinėjami laivų klasifikacijos principai, pagrindiniai laivų tipai, nagrinėjamos laivo techninės ir eksploatacinės charakteristikos. Supažindinama su laivų klasifikacinių bendrovių veikla. Analizuojama tipinio laivo architektūra ir konstrukcija, pagrindiniai ir pagalbiniai mechanizmai, laivo varikliai bei sistemos. Nagrinėjamos laivinės medžiagos ir jų savybės. Naudojantis kompiuterinio projektavimo sistema AutoCAD braižomi laivo korpuso konstrukcijos, sistemų bėžiniai. Analizuojami bendro išdėstymo laive brėžiniai.