Laivo inžinerinės grafikos kurse nagrinėjama tipinio laivo architektūra ir konstrukcija. Automatizuota laivų projektavimo sistema AUTOSHIP atliekamas laivo korpuso modeliavimas, kompiuterinio projektavimo sistema AutoCAD braižomi laivo korpuso konstrukcijos brėžiniai.