Kurso metu nagrinėjami darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos tikslai, uždaviniai, struktūra, saugą ir sveikatą reglamentuojantys teisiniai, normatyviniai dokumentai. Analizuojami saugios darbuotojų veiklos, gaisrinės saugos, elektros saugos, darbo higienos organizavimo įmonėje metodai. Aiškinami profesinės rizikos vertinimo būdai, prevencines priemones. Nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų tyrimas, įforminimas, apskaita, suteikia žinių realių situacijų priežastims, aplinkybėms nustatyti, tyrimo organizavimui.