Kurso metu studentai supažindinami su pastatų statybos technologijų racionalių variantų projektavimo principais, supažindinami su pagrindinėmis technologinėmis operacijomis (pastatų pagrindų ir pamato įrengimo technologija, požeminių statinių statyba, mūrinių bei surenkamų civilinių pastatų statybos technologija ir t.t.). Kurso metu formuojamos studento žinios apie statybinę veiklą reglamentuojančius dokumentus.