Studentai gebės suprasti pastatų statybos technologijos racionalių variantų projektavimo principus, mūrinių bei surenkamų civilinių pastatų statybos technologiją bei monolitinių pastatų statybos būdus, susipažins su statybos produkcijos valdymu, pramoninių pastatų ir statybos technologiją, inžinerinių pastatų statybą. Supras kaip projektuoti, skaičiuoti technologinius procesus, gebės organizuoti statybos darbus. Atliks tam reikalingus projektavimo bei skaičiavimo darbus. Studentai bus supažindinami su apie profesinę veiklą reglamentuojančiais dokumentais, o taip pat gebės parengti statybų sąmatinę dokumentaciją.