Kurse studentams suteikiama profesinių žinių apie miestų ir gyvenviečių planavimą bei statybą, numatantis miestų raidos perspektyvas, pastatų ir konstrukcijų standartizavimą ir unifikavimą, konstrukcines schemas ir sistemas. Uosto statinių planavimą bei statybą.