Kurse „Šiaurės Europos ankstyvasis geležies amžius“ nagrinėjama V-I a. pr. Kr. materialinės kultūros, laidosenos, socialinės-ekonominės visuomenės struktūros, pasaulėžiūros raida. Aptariamos chronologinės nagrinėjamo laikotarpio ribos, pokyčiai ūkio ir visuomenės struktūroje, mainai, besiformuojanti kultūrinė įvairovė. Atskirai aptariami geležies įsigalėjimo, gyvenviečių prie piliakalnių atsiradimo, laidosenos pokyčių ypatumai, Šiaurės Europos bendruomenių ūkiniai ir kultūriniai ryšiai su Vidurio ir Rytų Europa.