Kurse, remiantis archeologijos ir biologinių, botaninių, eksperimentinių-technologijų disciplinų medžiaga analizuojami pagrindiniai priešistorės visuomenės ūkio ir socialinės struktūros raidos ypatumai Rytų Baltijos regione nuo ankstyviausių priešistorės laikų iki I-II tūkst. ribos. Analizuojami teoriniai priešistorės ūkio ir visuomenės struktūros modeliai ir gebėjimas juos pritaikyti, nagrinėjant atskiro laikotarpio visuomenės sąrangą. Nagrinėjama atskirų laikotarpių visuomenės institucijų: šeimos, giminės, genties vaidmuo visuomenės ūkio, kultūros raidai. Pateikiami pagrindiniai biologinių, geologinių gamtinių mokslo sričių duomenys, kurie įgalina plačiau suvokti priešistorės visuomenėje.