Kurso metu bus nagrinėjama Lenkijos istorinė ir kultūrinė raida nuo viduramžių iki šiandieninių aktualijų, socialinių struktūrų ir ekonomikos vystymosi svarbiausi periodai, tiriama Lenkijos vieta europinių istorinių, politinių ir kultūrinių procesų kontekste, analizuojami Lenkijos visuomenės raidą nulėmę vidaus ir išorės procesai, luominės monarchijos raida.