Pagrindinis kurso tikslas suteikti žinių apie pagrindinius tautų kraustymosi laikotarpio baltų ir jų kaimynų bei Baltijos jūros regiono žmonių materialinės kultūros bruožus; visuomenių ekonominę organizaciją, socialinės struktūros ir pasaulėžiūros ypatumus, akcentuojant baltų etnokultūrinių sričių savitumą to meto Baltijos jūros regiono kontekste. Kurse nagrinėjama baltų ir jų artimiausių kaimynų germanų ir fino-ugrų bei Baltijos jūros regiono žmonių materialinės kultūros, socialinė-ekonominės visuomenės struktūros, ir pasaulėžiūros raida. Apibrėžiamos ir analizuojamos laikotarpio santykinės ir absoliučios chronologijos problemos ir regioniniai skirtumai. Aptariama istoriografija ir laikotarpiui aktualūs rašytiniai šaltiniai. Nagrinėjamos archeologinių sričių sunykimo ir etnokultūrinių grupių formavimo priežastys. Nagrinėjamos ir lyginamos Baltijos jūros regiono etnokultūrinės grupės, jų gyvensena, laidojimo papročių kaita ir jų įvairovė, socialinės bendruomenių stratifikacija, ankstyv