Kurso metu nagrinėjama žydų tautos istorinė raida Vidurio Rytų Europoje ir Baltijos šalyse nuo atsikėlimo į šį regioną iki XX a. pabaigos; analizuojama santykių tarp žydų ir ne žydų eiga, ypatingą dėmesį skiriant žydų tautos gyvenimui Lietuvoje; modernių ideologijų ir modernizacijos poveikį žydų tautai, žydų ir nežydų santykiams, antisemitizmo susiformavimui, ekonominiams socialiniams procesams, vykusiems žydų bendruomenėse. Dėstant šį kursą bus keliamas klausimas apie Holokausto prigimtį, kiek Holokaustas buvo unikalus Vidurio Rytų Europoje; žydų ir nežydų santykius po Antrojo pasaulinio karo; „Dvigubo genocido“ simetrijos teorijos.