Tikslas - išdėstyti Europos istorijos eigą nuo Apšvietos iki XX amžiaus pradžios. Kurso metu analizuojami istoriniai, politiniai ir kultūriniai reiškiniai, Europos valstybių, politinių sąjungų formavimosi eiga, naujųjų klasių ir naujų ideologijų, techninių ir technologinių naujovių įtaka kaip Apšvietos idėjos ir Prancūzų revoliucija pakeitė tradicinio konservatyvaus pasaulio sandarą; kaip formavosi naujos sąjungos ir geopolitiniai dariniai, kokią įtaką Europos visuomenei padarė pramoninis perversmas ir kapitalizmo raidos procesai; kolonializmas bei imperialistinė plėtra, kokią įtaką turėjo politinės ideologijos bei „pseudoideologijos“ Europos šalių visuomeninei/politinei raidai.