Teorinių paskaitų bei praktinių užsiėmimų metu studentai įgyja žinių apie sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo naudą suaugusiųjų fizinei, psichinei bei socialinei sveikatai; analizuoja fizinio aktyvumo ir įvairių susirgimų sąsaja; teoriškai susipažįsta bei praktiškai išbando objektyvius bei subjektyvius fizinio aktyvumo tyrimo metodus; atsižvelgdami į amžių, sveiktos būklę, pomėgius bei poreikius parengia fizinio aktyvumo skatinimo programą. 

Pratybų metu plėtoja aerobinio pajėgumo, jėgos bei lankstumo ugdymo(si) gebėjimus.