Šis kalbotyros kursas skirtas 4-tųjų metų BA studentams (anglų/švedų kalba).

Kurso metu bus aptartos 3 didelės kalbotyros temos:

I. Iš kur atsiranda gramatika?  Nuo leksikos prie gramatikos (gramatėjimas).  Gramatinės kategorijos (daikatavardiniai junginiai, būdvardžiai ir veiksmažodžiai).  Tarp leksikos ir gramatikos - konstrukcijų gramatika.

II. Kalbų tipologija ir universalijos.  Kalbų arealai (Standard Average European, Baltijos jūros kalbų arealas).  Kalbų kontaktai. Pidžin ir kreolų kalbos.

III. Sociolingvistika. Kalbos bendruomenė. Kodai. Kalbinė variacija.

Paskaitos vyksta trečiadieniais nuo 10.00 - 11.30 ir 12.00 - 13.30 Microsoft Teams kanale: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abM2PWLLF80NnXMzoDc_c-5klc-DX4tCSYs0azCmYtZM1%40thread.tacv2/General?groupId=fec504cf-c12b-4a57-a808-aeb7d9b9807e&tenantId=9c52966b-ed73-434c-b8ca-2ab02cc0785b 

Paskaitų grafikas:

02.09 - dvi paskaitos

02.16 - paskaitų nėra, valstybinė šventė 

02.23 - dvi paskaitos

03.02 - dvi paskaitos

03.09 - dvi paskaitos

03.16 - dvi paskaitos

03.23 - dvi paskaitos

03.30 - dvi paskaitos

04.06 - viena paskaita (10.00 - 11.30)

Dalyvavimas paskaitose su įjungta kamera privalomas. 

Su dėstytoja galima susisiekti el. paštu: ringailet@hotmail.com. Esant būtinybei, žinute 8 610 61 688.