Klaipėdos miesto ir regiono istorijos kurso paskirtis – atskleisti Klaipėdos krašto ir Klaipėdos miesto raidos specifiką, išsamiai perteikti regiono raidą iki XX amžius vidurio, aptarti esmines Klaipėdos istoriografines problemas, išryškinant daugiausia polemikos susilaukusią tematiką, apibrėžti skirtingų tapatybių ideologijų poveikį įvarioms krašto raidos sampratoms. Didžiausias dėmesys kurso metu yra skiriamas nacionalizmo laikotarpio bendruomeniškumo apibrėžčių problematikai, Lietuvos ir Vokietijos politikos Klaipėdos krašto klausimu analizei, Klaipėdos krašto integravimo į Lietuvą proceso atskleidimui.