Sandas yra įvadinis į Baltijos šalių istorijos magistro studijų programą. Juo siekiama gilinti studentų žinias apie Baltijos regioną ir jo suvokimo galimybes. Paskaitose pristatoma Baltijos regiono sampratų skirtingais laikotarpiais įvairovė, kilmė, tų sampratų vartojimo kontekstai. Kartu atskleidžiama, kokiais mentalinės geografijos vaizdiniais vadovautasi regione aplink Baltijos jūrą ankstyvaisiais naujaisiais ir naujausiais laikais, parodant, kokią įtaką šių vaizdinių kaitai turėjo (geo)politiniai, ekonominiai, socialiniai ir kultūriniai procesai.