Kurso tikslas – perteikti studentams žinių pagrindus apie Europos istoriografijos raidos etapus, moderniųjų laikų istoriografines tradicijas bei tyrinėjimų kryptis, šiuolaikines istoriografijos teorines problemas ir pagrindines sąvokas. Kurso turinį sudaro du blokai: 1. moderniųjų laikų (XIX–XX a.) istoriografinės tradicijos, 2. šiuolaikinės istoriografijos teorinės problemos (suformuluotos atsižvelgiant į šiuolaikinių istorijos teoretikų, Haydeno White'o, Franklino R. Ankersmito, Jörno Rüseno, Paulio Ricoeuro ir kt., idėjas bei šiuolaikiniame istorijos teoriniame diskurse vykstančias diskusijas).