Studentai turi įsisavinti žinias apie povandeninių archeologijos ir kitokių po vandeniu esančių paveldo objektų paieškas, tyrimus ir dokumentavimą. Mokoma ieškoti, tyrinėti ir fiksuoti senovinių gyvenviečių, įtvirtinimų, uosto įrengimų liekanas ir kitokius paveldo objektus bei nuskendusius laivus. Teorinių užsiėmimų metu dėstoma apie pagrindines povandeninių archeologijos objektų rūšis, pateikiama laivų evoliucija nuo žalvario amžiaus iki naujausių laikų, apžvelgiami marinistiniai landšaftai, mokoma povandeniniuose archeologijos tyrimuose naudojamos metodikos, paminklų fiksacijos būdų ir priemonių.