Paveldosaugos pradžia Europoje yra Renesanso epocha, Lietuvoje – XIX a. Šiandieninė paveldosauga aprėpia materialų ir nematerialų praeities palikimą, kurio apsaugą užtikrina tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai bei valstybinės struktūros. Paveldosaugos darbus sudaro kultūros paveldo apskaita, registras, projektų bei programų rengimas ir vykdymas, vykdomų darbų kontrolė, paveldosauginis švietimas bei mokymas. Paveldotvarkos darbai grindžiami istoriniais, archeologiniais, architektūriniais, menotyriniais, inžineriniais, geologiniais, technologiniais ir kitais būtinais tyrimais.