Kurso metu pristatomi socialinės politikos modeliai, įvertinant jų formavimąsi įtakojančius veiksnius; apibrėžta dekomodifikaciją socialinėje apsaugoje filosofiniu, politiniu bei ekonominiu aspektu, išryškinant visuomenės santykį su socialiniu teisingumu ir įvertinant  viso to poveikį žmogiškiesiems resursams bei socialiniams visuomenės pokyčiams. Teorinių bei praktinių užsiėmimų metu analizuojamos Lietuvos socialinės programos bei projektai, jų reikšmė socialinėms reformoms, esant Lietuvai Europos Sąjungos nare.