Dalyko „Moksliniai tyrimai ir inovacijos“ pratybos skirtos suformuoti studentams praktinius įgūdžius, taikyti matematinės statistikos metodus, analizuojant eksperimento ir skaitinių tyrimų rezultatus (paklaidų nustatymas, koreliacinė analizė, ekstremumo paieška, prognozė).

 Glaustai pateikta teorinė medžiaga, iliustruojami pavyzdžiai. Kiekviena tema pasibaigia studentų individualiais uždaviniais. Uždavinių atsiskaitymo ataskaitos pateikiamos MOODLE:

·  pirmam pogrupiui ne vėliau 2023 12 19 d.;

·  antram pogrupiui ne vėliau 2023 12 20 d.

(numatytų pratybų kurso rezultatų pasiekimų pageidavimas studentų atsiskaitymai pagal individualius uždavinius iki sekančio einamojo užsiėmimo).

Kurso pabaigoje MOODLE organizuojama „Moksliniai tyrimai ir inovacijos“ dalyko egzamino praktinė dalis, kurios metu studentai sprendžia integruotus uždavinius, apibendrinančius pratybų kurso tematikas.