Dalyko „Moksliniai tyrimai ir inovacijos“ pratybos skirtos suformuoti studentams praktinius įgūdžius, taikyti matematinės statistikos metodus, analizuojant eksperimento ir skaitinių tyrimų rezultatus (paklaidų nustatymas, koreliacinė analizė, ekstremumo paieška, prognozė).

 Glaustai pateikta teorinė medžiaga, iliustruojami pavyzdžiai. Kiekviena tema pasibaigia studentų individualiais uždaviniais. Uždavinių atsiskaitymo ataskaitos pateikiamos MOODLE:

·  pirmam pogrupiui ne vėliau 2022 12 14 d.;

·  antram pogrupiui ne vėliau 2022 12 15 d.

(numatytų pratybų kurso rezultatų pasiekimų pageidavimas studentų atsiskaitymai pagal individualius uždavinius iki sekančio einamojo užsiėmimo).

Kurso pabaigoje MOODLE organizuojama „Moksliniai tyrimai ir inovacijos“ dalyko egzamino praktinė dalis, kurios metu studentai sprendžia integruotus uždavinius, apibendrinančius pratybų kurso tematikas.