Urbanistika ir uosto statinių projektavimas dalyko tikslas – suteikti studentams pakankamai profesinių žinių apie pastatų architektūrinio projektavimo ypatumus, projektavimo ir planavimo normatyvus.. Suteikiamos žinios apie pastatų ir inžinerinių statinių konstrukcinės sandaros ypatumus. Įsisavinamos žinios pastato konstrukcinės dalies projektavimui bei įgyjami gebėjimai pastatų ir inžinerinių statinių konstrukcinius elementus pritaikyti projektavime. Suteikiamos žinios apie uosto statinių raidą Lietuvoje, bei jų statybos ypatumus. Šis dalykas sudaro statybos inžinerijos specialybės studentų ruošimo pagrindą ir yra bazė tolimesnėms specialybės studijoms ir praktiniam konstrukciniam darbui