Inžinerinės ir kompiuterinės grafikos kursas apima braižomosios geometrijos ir braižybos kursų pagrindus. Inžinerinėje grafikoje mokoma brėžinio sudarymo pagrindų, atvaizduoti plokštumoje bet kokį erdvinį kūną, taip pat pagal nubraižytus kūno atvaizdus suvokti jo formą, nustatyti matmenis ir padėtį erdvėje. Disciplinoje studijuojami geometrinės braižybos pagrindai, nagrinėjami projekcinės braižybos klausimai, braižomi eskizai, detalių ir surinkimo brėžiniai. Inžinerinės grafikos pagrindams mokyti naudojama automatizuoto projektavimo sistema Auto CAD.