Baigiamajame darbe studentas demonstruoja studijų metu įgytas specifines informatikos inžinerijos  žinias: virtualių prototipų ir realių inžinerinių sistemų modelių kūrime, reinžinerijoje, informacijos saugumo, mobilių technologijų, įtolintų sistemų valdymo srityse. Geba naudotis įvairialypiais informacijos šaltiniais, analizuoti problemas bei planuoti jų sprendimo strategiją, teikti savo sprendimų modelį. Geba pagal užsakovų pageidavimus specifikuoti, projektuoti ir diegti programinius ir sisteminius produktus, naudotis mobiliomis IT ir automatizuoto konstravimo įrankiais. Lakoniškos darbo išvados atspindi studento loginį mąstymą ir inžinerinio projektavimo, algoritmizavimo ir kt. lygį.