Dalyko tikslas suteikti inžinerijos studentams žinias apie inžinerijoje naudojamus kūnų ir kūnų sistemų (mechanizmų) pusiausvyros ir judėjimo tyrimo metodus, išmokyti studentus taikyti matematikos žinias ir įgūdžius sprendžiant inžinerines problemas. Susieti Teorinės mechanikos kurse suteiktas žinias su matematika, fiziniais mokslais ir inžinerine praktika.