Dalyko  tikslas – supažindinti studentus su geografiniais žemėlapiais, parodyti kartografijos vietą gamtinėje  ir visuomenės geografijoje, išmokyti naudotis žemėlapiais, įdiegti žemėlapių sudarymo įgūdžius, supažindinti su kartografijos mokslo raida.

Gebėjimai – problemos analizė, teorijų pranašumų ir trūkumų nustatymas, informacijos tvarkymo ir atkūrimo metodika.

Numatomi studijų rezultatai:

1. Žinos gamtos ir visuomenės reiškinių tyrimo metodus, geografinės informacijos sistemas, bus įvaldęs geografinės informacijos gavimo, jos analizės bei interpretavimo metodus, mokės taikyti naujausius tyrimų metodus, mokės optimaliai grafiškai pateikti tyrimo rezultatus.

2. Gebės organizuoti, vykdyti ir koordinuoti kartografavimo, geografinės informacijos sistemų kūrimo darbus ir pačių sistemų projektavimą, savarankiškai vykdyti erdvinių reiškinių stebėjimus, sistemingai kaupti duomenis apie juos.

3. Gebės savarankiškai priimti sprendimus, dirbti ir adaptuotis dinamiškose bei naujose situacijose, dirbti komandoje, derinti asmeninius ir kolektyvinius siekius, įgis laiko tvarkymo, organizacinių, savarankiško studijavimo įgūdžių, gebės bendrauti ir vadovauti.