Tikslas - Suteikti pagrindinių žinių apie viduramžių Europos istorinės raidos etapus, apibūdinti viduramžių istorijos ypatybes ir ugdyti dalykines bei bendrąsias studentų kompetencijas.
Santrauka - Įsisavinamos žinios apie Viduramžių Europos istorinę raidą. Atskleidžiama Viduramžių visuomenės specifika ir pagrindiniai jos istorinės raidos etapai. Analizuojama įvairių Europos valstybių ir Šventosios Romos imperijos politinė santvarka, valstybinės institucijos, religiniai vaizdiniai bei kultūriniai pasiekimai. Aptariamas viduramžių Europos civilizacijos, jos religijos ir mokslo unikalumas. Išklausęs kursą studentas įgyja gebėjimus savarankiškai mąstyti, įvairiais aspektais analizuoti ir sisteminti istorinės patirties žinias, taip pat apjungti įvairių humanitarinių sričių žinias apie socialines ir kultūrines žmogiškosios veiklos problemas.