Pasaulinio vandenyno, kaip vieningo gamtinio objekto, kilmės, raidos, fizinių procesų nagrinėjimas. Šiuolaikinių gamtinių procesų, vykstančių daugiau nei dviejuose trečdaliuose mūsų planetos paviršiaus pažinimas. Sistemingas žinių apie vandenynams ir jūroms būdingus fizinius ir cheminius, geologinius ir biologinius procesus nagrinėjimas. Fundamentalių okeanologinių tyrimų studijavimas. Naujausi okeanografijos pasiekimai. Baltijos jūros raidos ir ekosistemos funkcionavimo problemos.