Tikslas - Suteikti pamatinių žinių iš filosofijos problematikos; išmokyti kritiškai mąstyti, nagrinėjant pažintinius ir dorovinius klausimus. ugdyti dalykines bei bendrąsias studentų kompetencijas.
Santrauka - Įsisavinamos žinios apie tai, kada, kur ir kaip atsirado filosofija. Išmokstama atpažinti, kokios mąstymo paradigmos dominavo įvairiais istorijos laikotarpiais. Aiškinamos metafizikos, gnoseologijos, antropologijos, etikos ir estetikos filosofinės problemos bei jų raiška kultūroje. Išmokstama interpretuoti mąstytojus, nulėmusius filosofijos raidą ir vertinti jų pažiūrų sistemas. Išklausę šį kursą, studentai įgyja kritinio mąstymo gebėjimus, išmoksta savarankiškai analizuoti bei lyginti skirtingus minties diskursus ir susieti klasikinės filosofijos tradiciją su moderniomis pažintinėmis bei vertybinėmis problemomis.