Tikslas - Pagrindinis kurso „Technologijų kaita priešistorėje“ tikslas studentams suteikti pagrindines žinias apie Rytų Pabaltijo ir Europos priešistorės (40 tūkst. m. pr. Kr – XV a. po Kr.) vykusią materialinės kultūros technologijų raidą. Siekti išugdyti gebėjimus savarankiškai analizuoti ir interpretuoti technologinius aspektus archeologinėje medžiagoje.
Santrauka - Kurse „Technologijų kaita priešistorėje“ nagrinėjama Rytų Pabaltijo ir Šiaurės Europos akmens, bronzos, geležies iki XV a. amžiaus gamybos technologinė raida. Paskaitų metu taip pat nagrinėjama Šiaurės, Vidurio ir Pietryčių Europos technologijų kaita. Analizuojami dirbiniai iš organinių ir neorganinių medžiagų, archeologinių dirbinių gamybos procesų ypatumai, apdirbimo įrankiai ir žaliavos. Dalis dėstomosios medžiagos susijusi su eksperimentine archeologija, kuri suteikia platesnį požiūrį į technologinių tyrimų analizę ir raidą.